Kế hoạch kinh doanh nhà hàng của Gabri’s Lounge & Restaurant

Kinh doanh nhà hàng là một công việc cần phải tính toán kỹ lưỡng, Nhà hàng Gabri’s Lounge & Restaurant là nhà hàng cao cấp với sức chứa 60 chỗ ngồi với sảnh khách với … Read more →

Làm thế nào để kinh doanh nhà hàng thành công?

Làm thế nào để kinh doanh nhà hàng thành công? Đây là một số hướng dẫn của chúng tôi để giúp bạn kinh doanh nhà hàng thành công. Bài viết có thể giúp bạn lên … Read more →

How to pour and serve red wine in restaurants, hotels

How to pour red wine properly Clean the bottle After opening the red wine button, you should use a towel to wipe off any dirt or debris left in the bottle, avoiding falling into the … Read more →

Sunday Funday at Chai Wu